logo Bobo Wiercipięta

żłobek, przedszkole,

wczesne wspomaganie rozwoju


Tworzymy małą, alternatywną placówkę przedszkolną i żłobkową

Dbamy o to, by zabawa była podstawową, naturalną aktywnością dzieci

Wspieramy prawidłowy rozwój dzieci poprzez ruch, zdrowe żywienie (mamy własną kuchnię) i codzienne przebywanie na świeżym powietrzu w myśl zasady: "nie ma złej pogody, są tylko nieodpowienie ubrania" (mamy bezpieczny plac zabaw)

Dbamy, by przestrzeń, w której przebywają dzieci była bezpieczna i estetyczna

Proponujemy (nie narzucamy) dzieciom dodatkową aktywność (rytmikę, logorytmikę, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, taniec, spotkania z muzyką i teatrem - Artystyczny Kogel Mogel, warsztaty kreatywnego myślenia - Logo Education, język angielski, zajęcia plastyczne - Bobo Art)

Każde dziecko ma prawo do indywidualnego procesu adaptacji, w którym towarzyszy rodzic (rekrutacja do placówki trwa rok)

Dzieciom ze specjalnymi potrzebami proponujemy wczesne wspomaganie rozwoju poprzez edukację włączającą

fb bobo wiercipięta
fb figa z makiem