logo Bobo Wiercipięta

Przedszkole
Bobo Wiercipięta

"małe przedszkole z wieklą wyobraźnią"


jesteśmy małą, alternatywną placówką przedszkolną :) dbamy o ciepłą i życzliwą atmosferę

oferujemy elastyczną ofertę opiekuńczą umożliwiającą godzenia życia zawodowego i rodzinnnego

podejmujemy działania oparte na rzeczywistych potrzebach dzieci i rodziców, oraz dbamy o to, by zabawa była podstawową, naturalną formą aktywności dzieci

organizujemy twórcze działania stymulujące ich wyobraźnię i myslenie

konsekwentnie i świadomie wypracowujemy u dzieci umiejętność rozróżniania dobra i zła

bezpośrednio współpracujemy z rodzicami w celu tworzenia prawidłowej opieki, wychowania i edukacji

wspieramy prawidłowy rozwój dzieci poprzez ruch, zdrowe żywienie i codzienne przebywanie na świeżym powietrzu

proponujemy edukację włączającą - dostosowujemy środowisko przedszkola, jego organizację oraz nowy styl pracy nauczycieli i specjalistów do zróżnicowanych potrzeb psychofizycznych i tempa pracy dzieci

Charakterystyka
przedszkola

Oferta opiekuńczo-edukacyjna

Przedszkole ma charakter placówki ogólnodostępnej z możliwością przyjmowania dzieci z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe. Każdą grupą opiekuje się jeden wychowawca, pracę wychowawców wspierają nauczyciele wspomagający.

Pracujemy od poniedziałku do piątku, od godziny 6:30 do 17:00, przez cały rok, również w wakacje Dzieci mogą przebywać w przedszkolu w godzinach 6.30-17.00 lub 9.00-14.00.

bobo wiercipieta

Dla dzieci przyjmowanych do przedszkola organizowany jest indywidualny okres adaptacyjny ustalany szczegółowo z rodzicami Wykwalifikowani nauczyciele codziennie realizują cele programowe wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz z planów pracy opracowywanych na dany rok szkolny.

W ramach opłaty stałej oferujemy wszystkim dzieciom: język angielski, zajęcia umuzykalniające, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami tańca, profilaktyka i terapia logopedyczna, koncerty muzyczne Artystyczny Kogel Mogel, spotkania z Kulturką, DNA zabawy, gry stolikowe, zajęcia terenowe w ramach projektu Zielone Przedszkole, zajęcia z udziałem psów Kynolandia, elementy wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

Rezerwacja

Rezerwacja miejsc trwa cały rok.
Kartę zapisu należy pobrać ze strony, wypełnić i przesłać na adres: bobowiercipieta@gmail.com
Kontakt telefoniczny 605 254 686; 781 412 891

Przedszkole mieści się w nowym budynku, który spełnia wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Dzieci przebywają w salach na piętrze i na parterze budynku. Pomieszczenia w kolorach neutralnych, bez nagromadzenia rozpraszających bodźców wzrokowych. Ogródek przedszkolny podzielony na teren z piaskownicą oraz teren z dużym tarasem i trawą.

fb bobo wiercipięta